در تبعید - سید محمد حسینی _ Dar Tabeed - Mohammad Hosseini

Video / Youtube

♥ 211 likes
♡ 33 dislikes

22,301 plays totally


سرود باغ جتسیمانی با صدای زیبای

سخنان تند یکی از معدنچیان

بچه بسيجي اگه جرأت داري اين

هر ايراني بايد اين ويديوي يك

Published on 2017-03-10 by Iman sharifi

ما دنبال خرد جمعی و قانون اساسی هستیم وقتی خرد ملت ایران بالا بره دیگر احتیاجی به رهبر و یا آلترناتیو نداریم تا بیاد رهبرمون بشه نجاتمون بده
show more ▾

Screenshot

         


معجزه ی خمینی و پستان !

هزینه مالی دخالت نظامی در سوریه

Farez Feat Sepideh - Aamar

Dramatic Summer Night makeup tutorial!       

Privacy policy