رقص ایرانی ربات‌ها در هلند Persian Dance of Robots in the Netherlands

Video / Youtube

♥ 520 likes
♡ 13 dislikes

52,348 plays totally


حمایت استاد ایرانی دانشگاه خرونینگن از

Conservatives vs Liberals Great Dialouge

رقص ایرانی رباتها در هلند Persian

پیر مرد رشتی ۵ قرن چند

Published on 2016-08-14 by Arman Es

دانشجوی دکتری و مدرس ایرانی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه خرونینگن هلند با ربات‌های آزمایشگاه‌شان ایرانی می‌رقصد. ( برنامه رقص ربات کاری از والنتین برتراند) Iranian PhD researcher and
show more ▾

Screenshot

         


Fazanavardan Dar Rahe Jame Jahani -

بازخوانی ترانه ای از بانو هایده

Video shows truck plowing into crowd

Persian Music Video - 2017 Top       

Privacy policy