رقص ایرانی ربات‌ها در هلند Persian Dance of Robots in the Netherlands

Video / Youtube

♥ 523 likes
♡ 13 dislikes

52,710 plays totally


حمایت استاد ایرانی دانشگاه خرونینگن از

رقص ایرانی رباتها در هلند Persian

پیر مرد رشتی ۵ قرن چند

Conservatives vs Liberals Great Dialouge

Published on 2016-08-14 by Arman Es

دانشجوی دکتری و مدرس ایرانی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه خرونینگن هلند با ربات‌های آزمایشگاه‌شان ایرانی می‌رقصد. ( برنامه رقص ربات کاری از والنتین برتراند) Iranian PhD researcher and
show more ▾

Screenshot

         


محمد رضا عالی پیام - هالو

New Best Club Dance Music Mashups

Beach Dance Party Tampa

زهرا امیر ابراهیمی - از تهمت       

Privacy policy