زمینهای غصبی که مراجع تقلید قم روی آنها نماز می خوانند!

Video / Youtube

♥ 31 likes
♡ 2 dislikes

2,506 plays totally


سود و زیان مردم و حکومت

با بیرون رفتن آمریکا از برجام

تقدیمی مردم کازرون به رهبر جمهوری

تقدیمی به کامیونداران اعتصابی

Published on 2018-02-12 by VOA Lastpage

Screenshot

         


Mahsa Navi - Adat

2010 ROAR Region 4 Mod 4wd

افشاگری دونالد ترامپ علیه خامنه ای

Kate Upton GQ Behind the Scenes       

Privacy policy