ترسیدن از تکنولوژی راه حل نیست

Video / Youtube

♥ 8 likes
♡ 0 dislikes

1,077 plays totally


انتقال موزیک و عکس از ایتیونز

معرفی کتاب مدیریت انتخابات در دوران

جلسه سوم روشهای جمهوریاسلامی برای کنترل

مگسک دستاورد یکساله حسن رئیسی و

Published on 2014-05-28 by Tavaana2010

در این ویدیوی کوتاه از توانا تک با راهکار‌های موثر ارتقای امنیت آشنا شوید. «همیشه نباید اطلاعات را ذخیره کرد.» سوالات خود را با کارشناسان توانا تک مطرح کنید و برای اطلاعات
show more ▾

Screenshot

         


Samsung Galaxy 8

WATCH A MAGICIAN CHOPPED INTO BITS

هزینه مالی دخالت نظامی در سوریه

Siavash - Dooset Daram       

Privacy policy