پرگار: آیا ملت‌های عرب به ایران علاقه دارند؟

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

19,953 plays totally


پرگار آیا گوشتخواری غیراخلاقیست

کلیک فناوری خودرو

تماشا تاریخ ادبی ایران و رقص

پرگار آیا ملتهای عرب به ایران

Published on 2018-02-10 by BBC Persian

احساس ملت های عرب نسبت به ایران چیست؟ آن دسته از دولت های عربی که با ایران ناهمساز هستند تلاش می کنند بر احساسات ضد ایرانی ملت های خود تکیه
show more ▾

Screenshot

         


حمله جوانی به یک آخوند در

صحبت های جدید سیاوش قمیشی در

Love Brunch at Eden Beach Club

Hamed Nikpay - Cho Shabhaye Degar       

Privacy policy