لحظه منفجر شدن انبار مهمات دزفول

Video / Youtube

♥ 26 likes
♡ 3 dislikes

9,038 plays totally


شادی رضا پهلوی بعد از برد

گزارش علی جوانمردی از احتمال تغییر

بعد از تغییر رژیم چه اتفاقی

آخرین زور زدن های نظام برای

Published on 2018-03-08 by 576 Vids

حادثه آتش سوزی که ساعاتی قبل در تیپ ۲۹۲ زرهی نیروی زمینی ارتش در دزفول بوجود آمده بود، مهار شد. بلافاصله پس از وقوع حادثه آتش سوزی در این تیپ که
show more ▾

Screenshot

         


Mohammad Bibak - Zard OFFICIAL VIDEO

This is the moment we lifted

Gigi Hadid x Tommy Hilfiger I

سخنرانی بسیار جنجالی مهدی خزعلی: شهادت       

Privacy policy