به عبارت دیگر: تورج اتابکی

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

9,123 plays totally


صفحه دو استراتژی جدید آمریکا درقبال

37درجه سکوت انتخابی و درمان

کلیک کارآگاهان داده

مرور مطبوعات هفته برنامه جمعه

Published on 2018-01-30 by BBC Persian

تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی هلند درباره انقلاب اکتبر روسیه و تاثیرات آن بر ایران در این برنامه به عبارت دیگر مشترک شويد: http://bit.ly/12wjlifC وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/ فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian توييتر: https://twitter.com/bbcpersian گوگل
show more ▾

Screenshot

         


TOP 10 MIND-BLOWING LEVITATING GADGETS

Katy Perry - Dark Horse (Official)

Fifth Harmony - All I Want

Shahrzad Sepanlou - Osyan       

Privacy policy