شبکه نیم - چای چای

Video / Youtube

♥ 68 likes
♡ 11 dislikes

18,438 plays totally


شب جمعه فصل دوم قسمت ۱

سالی تاک این چی میزنه

سالی تاک صحبت های عجیب

News اتاق خبر بحران

Published on 2017-07-19 by manototv

www.manototv.com آهنگ چای چای بر گرفته از آهنگ ساقی‌ ساقی‌ Hotbird Transponder: 131 Frequency: 11137 Polarisation: Horizontal Symbole Rate: 27500 ----------------- Eutelsat HD Transponder: C5 Frequency: 11304 Polarisation: Horizontal Symbole Rate: 29700 ----------------- Eutelsat Transponder: A1 Frequency: 10721 Symbol Rate: 22000 Polarisation: Horizontal
show more ▾

Screenshot

         


JAZMIN Ft. Ardeshir Farah GOLE SHEKASTANI

خنده دار ترین صحنه های فوتبال

The Sound of dial-up Internet

Dariush - Azadi - Oh Liberty!       

Privacy policy