گوشه اي از تظاهرات 18 تير در تهران

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

882 plays totally


اعتراضات مردم بپاخاسته کازرون ۲۹ اردیبهشت

قیام کازرون

درگیری و تیراندازی و کشته و

تظاهرات گسترده مردم خشمگین کازرون درگیری

Published on 2011-07-05 by hambastegimeli

Screenshot

         


Sahar - Ey Vay

Googoosh - Hamsedaye Khoobam(Official Video)

Irina Shayk - Sexy Tribute New

Demi Lovato - Body Say (Lyrics       

Privacy policy