مزار شریف افغانستان- کاری اینها چیست؟

Video / Youtube

♥ 1 likes
♡ 4 dislikes

811 plays totally


چرا توتاپ از مسیر بامیان در

This is how Roshan Telecom of

What really happened in Jalrez in

اهانت شدن و کتک خوردن معترض

Published on 2015-08-01 by Unseen Afghanistan Photoblog

این ها چی کار میکنن؟ آیا کدام نوع جدید عبادت؟ احترام؟ یا همان رقص است. قضاوت با شما عزیزان نکته: منبع ویدیو فیسبوک
show more ▾

Screenshot

         


تقدیم به علی کریمی کار زیبایی

Cairo Vacation Travel Video Guide

Trumps entire speech to Muslim world

وقتی که زن شدم       

Privacy policy