انیمیشن بازسازی بخشی از جلسه منتظری با «هيئت مرگ» در سال 67

Video / Youtube

♥ 6 likes
♡ 1 dislikes

638 plays totally


درگيرى غارت شدگان موسسه توسعه البرز

تهران 11 ارديبهشت تظاهرات کارگران

هشدار به مزدوران حكومتى

تيراندازى مستقيم توسط ماموران حكومت به

Published on 2017-05-11 by Man Iranam

انیمیشن بازسازی بخشی از جلسه منتظری با «هيئت مرگ» در سال 67 هيئت مرگ، مسئول قتل عام 30 هزار زندانى سياسى : اشراقی، نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی بودند. ببينيد و
show more ▾

Screenshot

         


سوپر گل سردار آزمون بازیکن ایرانی

Sadegh - Pulse

200 Amazing things in just

The science is in: Exercise isn’t       

Privacy policy