انیمیشن بازسازی بخشی از جلسه منتظری با «هيئت مرگ» در سال 67

Video / Youtube

♥ 5 likes
♡ 1 dislikes

547 plays totally


آب گرفتگى چادر زلزله زدگان سرپل

Must see trailer تریلر انفجارآتشفشان

روش ضرورى و كليدى درشرايط كنونى

حمله و تيراندازى ماموران به دراویش

Published on 2017-05-11 by Man Iranam

انیمیشن بازسازی بخشی از جلسه منتظری با «هيئت مرگ» در سال 67 هيئت مرگ، مسئول قتل عام 30 هزار زندانى سياسى : اشراقی، نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی بودند. ببينيد و
show more ▾

Screenshot

         


انتقادات شدید ناطق نوری از خامنه‌ای

Northern Lights / Aurora: Night-time Time-lapse

ممل آمریکایی با شرکت: بهروز وثوقی،

6 Hidden Features in Windows 10       

Privacy policy