زلیخا: بستم بستم دل به تو بستم خانم دوستدارت هتسم Зулайхо - Мамнунам

Video / Youtube

♥ 943 likes
♡ 52 dislikes

135,961 plays totally


به خدا تنگ است دلم تنگ

امشب به قصه دل من گوش

سخن و دیدگاه همزبان ایرانی احمد

ساربان یا مولا دلم تنگ آمده

Published on 2016-02-13 by گل بادام

زلیخا: بستم بستم دل به تو بستم خانم دوستدارت هتسم Зулайхо - Мамнунам
show more ▾

Screenshot

         


کجایی-محسن چاوشی

۹ حقیقت که شاید درباره ترامپ

به سخره گرفتن خامنه ای توسط

Northern Lights / Aurora: Night-time Time-lapse       

Privacy policy