کلیک: کامپیوتر کوانتومی

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

3,529 plays totally


شما ماجرای مومیایی رضا شاه

مرور مطبوعات هفته برنامه جمعه

صفحه دو آخرهفته بخت بقای برجام

صفحه دو خروج آمریکا از برجام

Published on 2018-02-02 by BBC Persian

در قسمت ۹۱۹ کلیک فارسی، کامپیوترهای کوانتومی معرفی شده اند، مهرناز فرهمند دو دوربین ۳۶۰ درجه را آزمایش کرده و نیما اکبرپور یک اثر هنری واقعیت مجازی ساخته مارینا آبرامویچ
show more ▾

Screenshot

         


Giti - Dar Salame Man Bashi

😍 20 Foods That Will

عناصر خوشحال

PICKING UP GIRLS IN 6 SECONDS!       

Privacy policy