کلیک: کامپیوتر کوانتومی

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

2,899 plays totally


شما انتقاد علی کریمی از فدراسیون

صفحه دو پیامدهای امنیتی شدن فعالیتهای

کلیک فناوری خودرو

خبرنگاران برنامه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

Published on 2018-02-02 by BBC Persian

در قسمت ۹۱۹ کلیک فارسی، کامپیوترهای کوانتومی معرفی شده اند، مهرناز فرهمند دو دوربین ۳۶۰ درجه را آزمایش کرده و نیما اکبرپور یک اثر هنری واقعیت مجازی ساخته مارینا آبرامویچ
show more ▾

Screenshot

         


How to take Better Photos with

Mazyar Fallahi - Leyla

Cairo Vacation Travel Video Guide

Eric loves Broccoli       

Privacy policy