تعرض به خبرنگار هلندی.wmv

Video / Youtube

♥ 138 likes
♡ 429 dislikes

486,806 plays totally


سخنان خمینی که هیچوقت منتشر نشدwmv

Human right in iran by nazanin

مزاحمتهای پلیس ایران برای مردم در

تعرض به خبرنگار هلندیwmv

Published on 2010-06-01 by chekhabardariran

خبر نگار هلندی که برای تهیه گزارش به میدان آزادی تهران رفته بود، پس از اینکه از طرف چند جوان اوباش مورد مزاحمت قرار میگیرد، توسط نگهبان میدان به زیر
show more ▾

Screenshot

         


KYLIE UP CLOSE: My Sexy Calendar

LIFE IS A BEACHPARTY @ Far

Habib-Marde Tanhaye Shab (حبیب - مرد

Britney Spears - Slumber Party ft.       

Privacy policy