سانسور و قطع برنامه زنده وقتی که امیر جعفری مسئولین را شست و پهن کرد

Video / Youtube

♥ 2,580 likes
♡ 83 dislikes

250,057 plays totally


کولاک گودرزی نماینده ممسنی امروز در

افشاگری از فساد در بیت

افشاگری احمدی نژاد در مورد برجام

شعر آخوند طرفدار احمدی نژاد بر

Published on 2018-02-02 by Radio Rap

امیر جعفری رو آنتن زنده خطاب به مسئولین صدا سیما بدجور به سیم آخر زد! اگر وجودش رو دارید پراید سوار شید! اگر وجودش رو دارید برید کرمانشاه توو چادر زندگی
show more ▾

Screenshot

         


پرده آخر: درخت، قدم زنان آمد

Googoosh - Man Amadeam(Official Video)

Nicki Minaj Sexy Booty Tribute #12

Major Lazer - Watch out for       

Privacy policy