سانسور و قطع برنامه زنده وقتی که امیر جعفری مسئولین را شست و پهن کرد

Video / Youtube

♥ 1,926 likes
♡ 64 dislikes

168,735 plays totally


مناظره جنجالی صادق زیبا کلام و

سخنان توفانی صادق زیبا کلام بر

درمان سردرد و پادرد و کمردرد

جاسوسی اپ موبایل بانک ملی ایران

Published on 2018-02-02 by Radio Rap

امیر جعفری رو آنتن زنده خطاب به مسئولین صدا سیما بدجور به سیم آخر زد! اگر وجودش رو دارید پراید سوار شید! اگر وجودش رو دارید برید کرمانشاه توو چادر زندگی
show more ▾

Screenshot

         


The Kings: From Babylon to Baghdad

NEW! ✈ Boeing 747 Take Off

Mansour - Bedooneh Tou

Naked and Painted Joanna Krupa Makes       

Privacy policy