کلیک: فناوری خودرو

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

1,897 plays totally


کلیک فناوری خودرو

خبرنگاران برنامه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

پرگار آیا ملتهای عرب به ایران

مرور مطبوعات هفته با مسعود بهنود

Published on 2018-02-09 by BBC Persian

در بخش ۹۲۴ کلیک، نیما اکبرپور به آمریکا رفته تا ببیند چطور فناوری می تواند حوادث رانندگی را پیش‌بینی کند. او با یک خودروی تمام خودران در لاس وگاس پرسه
show more ▾

Screenshot

         


Sami Beigi - HMG ( HAMAHANGE

Mohammad Bibak - Zard OFFICIAL VIDEO

سوغاتی کوچولو - مکس امینی (:

Charlotte McKinney Is Our Girl of       

Privacy policy