کلیک: فناوری خودرو

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

2,477 plays totally


صفحه دو استراتژی جدید آمریکا درقبال

تماشا هنر قاجار شهر قصه ها

خبرنگاران برنامه ۵ خرداد ۱۳۹۷

صفحه دو آخرهفته ریاست جمهوری نظامیان

Published on 2018-02-09 by BBC Persian

در بخش ۹۲۴ کلیک، نیما اکبرپور به آمریکا رفته تا ببیند چطور فناوری می تواند حوادث رانندگی را پیش‌بینی کند. او با یک خودروی تمام خودران در لاس وگاس پرسه
show more ▾

Screenshot

         


Tohi - Tabestoon

Los Angeles Vacation Travel Guide |

Moein - Kenare To HD

Just like a Woman with Sienna       

Privacy policy