پیکر بی جان شهدای فاجعه جلریز؛ ویدیو +18

Video / Youtube

♥ 4 likes
♡ 1 dislikes

2,288 plays totally


چرا توتاپ از مسیر بامیان در

مزار شریف افغانستان کاری اینها چیست

لحظه انفجار و حمله بر پارلمان

Farkhonda burial

Published on 2015-07-03 by Unseen Afghanistan Photoblog

پیکر بی جان شهدای فاجعه جلریز؛ ویدیو +18 پیکر بی جان شهدا و آثار و علایم نحوه به قتل رسیدن این جوانان حافظ میهن اما کی بود به کمک آنان برسد.... منبع
show more ▾

Screenshot

         


شوی «میخک نقره ای» از فریدون

Bellydancing 20.000.000 views This Girl She

امیر عباس معروف ،پسر دوست

دیالوگ زیبا از فیلم مارمولک       

Privacy policy