homosexuality and khatami محمد خاتمی: اعدام درمان همجنس گرایی است

Video / Youtube

♥ 30 likes
♡ 26 dislikes

10,602 plays totally


اگر جمهوری اسلامی ازبین رفت در

مادر ایرانی و گفتن جاوید شاه

پاره کردن قرآن داخل امام زاده

پاسخ کوبنده علی دایی به تجزیه

Published on 2012-09-27 by fuck111111islam

پرسش دانشجو از خاتمی : من متعجبم چرا حکومت ایران همجنس گرایان را اعدام می کند و شما فکر می کنید برای این مورد باید چه چیزی را در نظر
show more ▾

Screenshot

         


Old commercial (تبلیغ های قدیمی)

Ahllam - Sheytoon OFFICIAL VIDEO HD

شوهر جونم عاشق شده با شرکت:

Culture Quiz: Iran!       

Privacy policy