بلور بنفش: کشتی تفریحی مدیترانه - قسمت اول

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

27,395 plays totally


برخورد امنیتی با فعالان محیط زیست

خبرنگاران برنامه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

به عبارت دیگر گفتوگو با منصور

شما انتقاد علی کریمی از فدراسیون

Published on 2018-02-08 by BBC Persian

در اولین بخش از مجموعه سه قسمتی “کشتی تفریحی” در مدیترانه بهزاد بلور این کشتی و جزییاتش را معرفی می‌کند، به‌ گشت و گذار در حزیره آیبیسا/آیبیزا در اسپانیا می‌رود،
show more ▾

Screenshot

         


شبکه نیم - شمال / Shabake

شبکه نیم - صدای صداقت /

Sexy bikini dance

Jingle Bells original song       

Privacy policy