در برابر سلاح كلت همواره ميتوان برنده بود، اما چه طور؟

Video / Youtube

♥ 185 likes
♡ 7 dislikes

18,107 plays totally


تيراندازى مستقيم توسط ماموران حكومت به

اعتصاب بازار در تهران 22ارديبهشت

خشمت پتكىست نه بر سر آهن

درگیری مردم و نیروی انتظامی مقابل

Published on 2016-02-20 by Man Iranam

به نظر ميرسه كه در برابر سلاح گرم هيچ دفاعي نيست ولي همواره بايد به يك راه فكر كرد واون راه كار آمد ترينه چرا كه بايد انقدر سريع باشي
show more ▾

Screenshot

         


Compilation

11 YEAR OLD PICKING UP GIRLS

Mohammad Esfahani - To Rafti

Googoosh - Ajab Jaei       

Privacy policy