در برابر سلاح كلت همواره ميتوان برنده بود، اما چه طور؟

Video / Youtube

♥ 162 likes
♡ 7 dislikes

15,714 plays totally


آب گرفتگى چادر زلزله زدگان سرپل

كارنامه سياه على شمخانى

روش ضرورى و كليدى درشرايط كنونى

شعار مرگ بر دیکتاتور گلستان

Published on 2016-02-20 by Man Iranam

به نظر ميرسه كه در برابر سلاح گرم هيچ دفاعي نيست ولي همواره بايد به يك راه فكر كرد واون راه كار آمد ترينه چرا كه بايد انقدر سريع باشي
show more ▾

Screenshot

         


Introducing Amazon Go and the world’s

«حاج آقا حاج خانم پریود بودن»!

Shahrzad Sepanlou - Osyan

Hayedeh - Sarab e Ghalbam       

Privacy policy