مشایی فیلم ضبط شده کاملی را از پشت پرده های مدیریت کشور منتشر کرد

Video / Youtube

♥ 139 likes
♡ 124 dislikes

74,417 plays totally


حمله مسعود فراستی به کارگردان فیلم

افشاگری رضا رشیدپور از نداشتن رادار

صحبتهای جنجالی بقایی قاسم سلیمانی شما

صحبتهای جنجالی دکتر حسن عباسی به

Published on 2017-11-25 by Fajr Film Festival

مشایی: دستگاه قضایی بر خلاف روح قانون اساسی با تکیه بر قدرت، منافع فردی و گروهی را در نظر می گیرد؛ این نقطه مهم تمایز ما با این آقایان استرویه
show more ▾

Screenshot

         


وقتی که زن شدم

Top 10 Most Handsome Men in

Mohsen Chavoshi - Mah Pishooni (Shahrzad)

Homayra - Donya Donya | حمیرا       

Privacy policy