تماشا: تاریخ ادبی ایران و رقص سیگما

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

2,662 plays totally


کلیک استخراج ارزرمز

مرور مطبوعات هفته برنامه جمعه

تماشا همه میدانند ساخته اصغر فرهادی

تماشا هنر قاجار شهر قصه ها

Published on 2018-02-14 by BBC Persian

تماشا: تاریخ ادبی ایران و رقص سیگما در برنامه این هفته تماشا: ادبیات فارسی در بستر تاریخ «ایران نوین» در گفتگو با عباس امانت؛ سیگما، آمیزه رقص سنتی هند و هنر
show more ▾

Screenshot

         


3Brothers Khodaverdi - Shole Shole OFFICIAL

Charlie bit my finger - again

طنز گل کوچیک - شنگول و

Brazilian Samba Dancing Performance in San       

Privacy policy