تظاهرات در قم: سیدعلی حیا کن مملکتو رها کن! رضا شاه روحت شاد!

Video / Youtube

♥ 408 likes
♡ 44 dislikes

40,689 plays totally


احمدینژاد خیلی حرفها را میتوانم بزنم

تاجزاده گفتم تا آیتالله جنتی محاکمه

نوریزاد بعد از خامنهای دیگر رهبر

نوریزاد ایران شرایط جدید آمریکا را

Published on 2017-12-29 by Saraneh TV

گروهی از مردم در قم در روز ۸ دی به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعارهایی را سر دادند.
show more ▾

Screenshot

         


Mohsen Chavoshi - Dele Man

Infinite chocolate trick

Top 10 Amazing Video That Gone

Leila Forouhar - Baroon |       

Privacy policy