#شما؛ انتقاد علی کریمی از فدراسیون فوتبال ایران

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

11,426 plays totally


پرگار آیا ملتهای عرب به ایران

مرور مطبوعات هفته برنامه جمعه

به عبارت دیگر مصاحبه اختصاصی با

برخورد امنیتی با فعالان محیط زیست

Published on 2018-02-14 by BBC Persian

شرکت کنندگان برنامه هشتگ شما (#شما) تلویوزیون فارسی بی بی سی، به همراه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی، درباره جنجال علی کریمی و فدراسیون فوتبال ایران و تاثیر آن این فدارسیون
show more ▾

Screenshot

         


Masoud Sadeghloo and Mehdi Hosseini -

Amir Tataloo - Energy Hasteei

شعرخوانی نوروزی ۳ یار بهاری احمدی

رقص دختر روس با ۶ آهنگ       

Privacy policy