صفحه دو: سیر نزولی ارزش ریال و جهش دلار

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

41,274 plays totally


کلیک پهپاد پیک

صفحه دو آخرهفته آینده قراردادهای کلان

شما انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل

ناگفتههای جدید از مذاکرات محرمانه ایران

Published on 2018-02-06 by BBC Persian

قیمت دلار که در چهار سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، تنها 150 تومان افزایش یافته بود، در یک ماه گذشته افزایشی 500 تومانی را تجربه کرد و اگر روند
show more ▾

Screenshot

         


از ابی پرسیدن چرا دماغتو عمل

گفتگوی بیست و دو مسعود صدر

Best Upcoming Cars 2017 / 2018

LOVELY ASSISTANT MAGICALLY SLICED AND DICED!       

Privacy policy