صفحه دو: سیر نزولی ارزش ریال و جهش دلار

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

27,633 plays totally


پرگار آیا ملتهای عرب به ایران

مرور مطبوعات هفته با مسعود بهنود

صفحه دو آخرهفته درباره اصلاحناپذیری نظام

پرگار آیا گوشتخواری غیراخلاقیست

Published on 2018-02-06 by BBC Persian

قیمت دلار که در چهار سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی، تنها 150 تومان افزایش یافته بود، در یک ماه گذشته افزایشی 500 تومانی را تجربه کرد و اگر روند
show more ▾

Screenshot

         


شبکه نیم - کالیفرنیا

A Brief Introduction to the Bahai

Shahrzad Sepanlou - Osyan

Bijan Mortazavi - Medley       

Privacy policy