احمدی نژاد خامنه ای را تهدید به سرنگونگی کرد

Video / Youtube

♥ 113 likes
♡ 120 dislikes

23,733 plays totally


دعوای لفظی در برنامه تلویزیون

آتوی احمدی نژاد از خامنه ای

فرمانده ارتش سپاه باید منحل شود

غوغای احمدی نژاد در پیام نوروزی

Published on 2018-03-12 by 576 Vids

عدالت برای سخنرانی و شعار نیست
show more ▾

Screenshot

         


Behzad Leito and Sijal - Bahatam

Arezou - Sad Dar Sad( Official

آموزش عمومى توانا: امنيت موبايل

Drones Sacrificed for Spectacular Volcano Video       

Privacy policy