انتقادات شدید ناطق نوری از خامنه‌ای به خاطر فرمان آ تش به اختیار

Video / Youtube

♥ 761 likes
♡ 233 dislikes

233,666 plays totally


متلک احمدینژاد به قاسم سلیمانی و

احمدینژاد تمام سران نظام را فاسد

شهردار تهران به خاطر رقص دختران

توهین اژهای به بقایی شخصیتش دانه

Published on 2017-06-17 by Saraneh TV

حجت‌الاسلام ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی رهبری به خاطر فرمان آ تش به اختیار آیت‌الله خامنه‌ای از وی به شدت انتقاد کرد.
show more ▾

Screenshot

         


Girls Of Summer 2015 Huntington Beach

فریدون فرخزاد و کودکان اسیر شده

Violon ey Iran à Lille

هزینه مالی دخالت نظامی در سوریه       

Privacy policy