انتقادات شدید ناطق نوری از خامنه‌ای به خاطر فرمان آ تش به اختیار

Video / Youtube

♥ 769 likes
♡ 235 dislikes

238,898 plays totally


اختلال در سخنرانی احمدینژاد بواسطه پرسشهای

خیانت وزیرخارجه خاتمی به عباس امیرانتظام

آیتالله جنتی میگوید تلویزیون ندارد ولی

وقتی فغانی به خاطر گرانی دلار

Published on 2017-06-17 by Saraneh TV

حجت‌الاسلام ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی رهبری به خاطر فرمان آ تش به اختیار آیت‌الله خامنه‌ای از وی به شدت انتقاد کرد.
show more ▾

Screenshot

         


The science is in: Exercise isn’t

قصه زنان روسپى ايرانى در دوبى

چندی است دلم یک دله با

mr bean crazy       

Privacy policy