انتقادات شدید ناطق نوری از خامنه‌ای به خاطر فرمان آ تش به اختیار

Video / Youtube

♥ 743 likes
♡ 230 dislikes

224,778 plays totally


اثبات تقلبی بودن مکالمه تلفنی فرمانده

توضیحات بقایی درباره درگیری در شاهعبدالعظیم

افشاگری پدر حججی درباره دروغهای

توضیحات جوانفکر از نزدیکان احمدینژاد درباره

Published on 2017-06-17 by Saraneh TV

حجت‌الاسلام ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی رهبری به خاطر فرمان آ تش به اختیار آیت‌الله خامنه‌ای از وی به شدت انتقاد کرد.
show more ▾

Screenshot

         


The Spirit of Christmas | Santa

Cairo Knife Fight - Rezlord (Official

ULDOUZ TWERK LESSON w/ LEXY PANTERRA

احتمال حصر خانگی روحانی پس از       

Privacy policy