به عبارت دیگر‌: گفت‌و‌گو با منصور فرهنگ

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

13,623 plays totally


صفحه دو انتقال سفارت آمریکا به

خبرنگاران برنامه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

صفحه دو آخرهفته بخت بقای برجام

صفحه دو آخرهفته آینده قراردادهای کلان

Published on 2018-02-13 by BBC Persian

مهمان عنایت فانی در این برنامۀ به عبارت دیگر منصور فرهنگ ، استاد انشگاه و نمایندۀ پیشین ایران در سازمان ملل متحد است. در این گفت و گو که به
show more ▾

Screenshot

         


فیلمی قدیمی از تظاهرات علیه حجاب

مراسم اهدای مدال و جشن قهرمانی

Hamid Hiraad - Shookhie Mage

ASSLAN EPISODE 1 (Farsi) - اصلان       

Privacy policy