تماشا: شعبده‌بازی بر صحنه تئاتر، تصویر گری ایرانی

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

2,161 plays totally


مرور مطبوعات هفته برنامه جمعه

پرگار سنت و تجدد در سالهای

شما ماجرای مومیایی رضا شاه

خبرنگاران برنامه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

Published on 2018-02-06 by BBC Persian

در این برنامه‌ تماشا: ایلیا و امیلیا کاباکوف در تیت مدرن؛ شعبده‌بازی بر صحنه تئاتر؛ تحول تصویرگری ایرانی در عصر قاجار مشترک شويد: http://bit.ly/12wjlifC وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/ فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian توييتر: https://twitter.com/bbcpersian گوگل پلاس: https://plus.google.com/1181902398236611944609/posts
show more ▾

Screenshot

         


FUNNY video song Ghamnahme KHAMENEI RAFSANJANI

Star Wars: The Force Awakens Official

FLOATING IN MID-AIR-- NO STRINGS ATTACHED!

SNOWBOARDING WITH THE NYPD       

Privacy policy