تماشا: شعبده‌بازی بر صحنه تئاتر، تصویر گری ایرانی

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

1,756 plays totally


صفحه دو آخرهفته درباره اصلاحناپذیری نظام

پرگار آیا ملتهای عرب به ایران

شما انتقاد علی کریمی از فدراسیون

مرور مطبوعات هفته با مسعود بهنود

Published on 2018-02-06 by BBC Persian

در این برنامه‌ تماشا: ایلیا و امیلیا کاباکوف در تیت مدرن؛ شعبده‌بازی بر صحنه تئاتر؛ تحول تصویرگری ایرانی در عصر قاجار مشترک شويد: http://bit.ly/12wjlifC وبسايت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/ فيسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian توييتر: https://twitter.com/bbcpersian گوگل پلاس: https://plus.google.com/1181902398236611944609/posts
show more ▾

Screenshot

         


Terminator vs Robocop. Epic Rap Battles

Victoria’s Secret Angels Lip Sync The

Top Funny Commercials

Shahin Najafi - Naghi ( English       

Privacy policy