درآمد کودکان متکدی تهران: روزی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

41 plays totally


۲۲ روز تا روسیه آغاز جنگ

سایت سپاه تهران فیلتر تلگرام شکست

۲۱ روز تا روسیه کی روش بعد

۱۷ روز تا روسیه ایران

Published on 2018-02-13 by IranWire

سازمان بهزیستی، میانگین درآمد روزانه کودکان متکدی تهران را بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرد. به گفته مسئولان، تعداد کودکان متکدی تهران رو به افزایش است. درآمد «بسته به منطقه‌ای»
show more ▾

Screenshot

         


will.i.am - Scream and Shout ft.

PATERSON - Photocall - EV -

شرف با شرکت: سعید راد، مرتضی

PowerDrive Slim Review: An External Battery       

Privacy policy