درآمد کودکان متکدی تهران: روزی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

36 plays totally


رسول خادم سحر و جادویی بلد

وکلای کاووس سیدامامی از صداوسیما شکایت میکنیم

آمارهای عجیب یک روحانی درباره فضای

المپیک زمستانی در قاب تصویر

Published on 2018-02-13 by IranWire

سازمان بهزیستی، میانگین درآمد روزانه کودکان متکدی تهران را بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرد. به گفته مسئولان، تعداد کودکان متکدی تهران رو به افزایش است. درآمد «بسته به منطقه‌ای»
show more ▾

Screenshot

         


آلوده با شرکت: منوچهر وثوق، شیر

Bijan Mortazavi - Medley

AFOGANDO O GANSO RACING: AMARELA X

Hossein Tohi - Tabestoon (Video Version)       

Privacy policy