مستندی زیبا - آنچه چنگیز خان با بشریت کرد.. دوبله فارسی

Video / Youtube

♥ 290 likes
♡ 43 dislikes

60,894 plays totally


شعر آقا از جانباز شهيد دکتر

parse dar bazar tehran پرسه در

پرسه در محله سیروس parse dar

مستندی زیبا آنچه چنگیز خان

Published on 2016-12-15 by mehosseinzade

مستند " فرزند انسان " قسمت اول دوبله فارسی چنگیز و میراث او برای بشریت خصوصاً اروپایی ها دوبله شده در تصویرنگاران سبز مدیر دوبلاژ و گوینده متن : مهدی
show more ▾

Screenshot

         


گل واژه ها؛ قسمت هفتم: چگونه

حمله کارگران خشمگین معدن یورت به

در تبعید - سید محمد حسینی

Antoin Sevruguin (Antoin Khan) photos form       

Privacy policy