چندی است دلم یک دله با فتنه گران است

Video / Youtube

♥ 2,307 likes
♡ 144 dislikes

555,221 plays totally


ضرب و شتم یکی از جوانان

۱۲ شهریور خیابانها در تصرف جوانان

خشم جوانان ارومیه ۱۲ شهریور حکومت

درسی که مردم ارومیه به موتورسواران

Published on 2011-02-23 by sarbazemihan1

دکتر مصطفي باد کوبه ای استاد بزرگوارم، چندی است دلم یک دله با فتنه گران است این هم به یقین معجزه دور زمان است ... چون فتنه گری بانگ عدالت طلبی شد دل بهر خدا
show more ▾

Screenshot

         


دخترای تهرانی‌ و جراحی پلاستیک خخخخخخ,

اظهار نظر جنجالی یک خبرنگار به

نماهنگ - شنبه روز بدی بود

فواید و مضرات قورت دادن مایع       

Privacy policy