چندی است دلم یک دله با فتنه گران است

Video / Youtube

♥ 2,420 likes
♡ 153 dislikes

569,855 plays totally


مردم تبریز آنهای که ایستادید نگاه

۱۲ شهریور خیابانها در تصرف جوانان

دستگیری وحشیانه جوانان در ارومیه توسط

خشم جوانان ارومیه ۱۲ شهریور حکومت

Published on 2011-02-23 by sarbazemihan1

دکتر مصطفي باد کوبه ای استاد بزرگوارم، چندی است دلم یک دله با فتنه گران است این هم به یقین معجزه دور زمان است ... چون فتنه گری بانگ عدالت طلبی شد دل بهر خدا
show more ▾

Screenshot

         


هر آنچه در وب منتشر می‌شود

Apple – Introducing iPhone 7

Katy Perry - Dark Horse (Official)

LUXURY RVs ★ Luxurious RV Life       

Privacy policy